Mpal. Rocafort de Queralt
Adreça Afores, s/n
Població Rocafort de Queralt
Municipi Rocafort de Queralt
Província Tarragona
CP 43426
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Com arribar
Com arribar
Imatges
       
Més informació
Federació Catalana de Futbol