Mpal. El Maset
Adreça Maset, s/n
Població Masquefa
Municipi Masquefa
Província Barcelona
CP 08783
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 05/03/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat