Mpal. Fogars de Tordera
Adreça Afores, s/n
Població Massanes
Municipi Massanes
Província Girona
CP 17452
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 15/03/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat