Camp de Futbol Magoria
Adreça del Corral, 1
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08014
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon 93 432 17 31
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 28/10/2006
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat