Mpal. Ivars de Noguera
Adreça Camí del Riu, s/n
Població Ivars de Noguera
Municipi Ivars de Noguera
Província Lleida
CP 25122
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/10/2006
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat