Col·legi Turo (Constantí)
Adreça Ctra. Reus, s/n
Població Constanti
Municipi Constantí
Província Tarragona
CP 43200
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 28/04/2015


Data imatge: 28/04/2015
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat