Mpal. Pista d'atlletisme
Adreça Passeig del Ter (Costat Pavelló Esp. Mpal.)
Població Manlleu
Municipi Manlleu
Província Barcelona
CP 08560
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 06/03/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat