Mpal. Sant Miquel Balanya
Adreça La Montanyeta (costat escoles Basseroles)
Població Sant Miquel Balanya
Municipi Seva
Província Barcelona
CP 08554
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 10/10/2014
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat