Col·legi Paidos
Adreça Av. Girona, 41-73
Població Sant Fruitos de Bages
Municipi Sant Fruitós de Bages
Província Barcelona
CP 08272
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 04/05/2015
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat