Mpal. Les Roques (Vilanova de Sau)
Adreça Escoles, s/n
Població Vilanova de Sau
Municipi Vilanova de Sau
Província Barcelona
CP 08519
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 30/04/2015


Data imatge: 30/04/2015
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat