Mpal. Alforja
Adreça Zona esportiva
Població Alforja
Municipi Alforja
Província Tarragona
CP 43365
Superficie Terra
Llum artificial N
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013
     
Més informació
Secretaria General de l'Esport. GenCat