Mpal. Botarell
Adreça Zona esportiva
Població Botarell
Municipi Botarell
Província Tarragona
CP 43772
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013
     
Més informació
Secretaria General de l'Esport. GenCat