Mpal. Cabaces
Adreça Zona esportiva
Població Cabaces
Municipi Cabacés
Província Tarragona
CP 43373
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat