Mpal. Cornudella de Montsant
Adreça Zona esportiva
Població Cornudella de Montsant
Municipi Cornudella de Montsant
Província Tarragona
CP 43360
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013
     
Més informació
Secretaria General de l'Esport. GenCat