Mpal. El Montmell
Adreça Zona esportiva
Població El Montmell
Municipi Montmell, El
Província Tarragona
CP 43718
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat