Mpal. El Montmell
Adreça Zona esportiva
Població El Montmell
Municipi Montmell, El
Província Tarragona
CP 43718
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Com arribar
Com arribar
Imatges


Data imatge: 2013-02-17 00:00:00
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol