Mpal. La Bisbal de Falset
Adreça Zona esportiva
Població La Bisbal de Falset
Municipi Bisbal de Falset, La
Província Tarragona
CP 43372
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013
     
Més informació
Secretaria General de l'Esport. GenCat