Mpa. Vilanova de Prades
Adreça Zona esportiva
Població Vilanova de Prades
Municipi Vilanova de Prades
Província Tarragona
CP 43439
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/02/2013


Data imatge: 17/02/2013
   
Més informació
Secretaria General de l'Esport. GenCat