Mpal. Calders
Adreça Les Comes
Població Calders
Municipi Calders
Província Barcelona
CP 08275
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 12/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat