Mpal. Las Carolinas
Adreça Revall, s/n
Població Martorell
Municipi Martorell
Província Barcelona
CP 08760
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 11/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat