Mpal.Sant Pau
Adreça Cami de les Fonts del Llop
Població Manresa
Municipi Manresa
Província Barcelona
CP 08240
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 04/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat