Mpal. Barri de Montserrat
Adreça Av. Monserrat, 17
Població Torello
Municipi Torelló
Província Barcelona
CP 08570
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 04/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat