Mpal. Alfes
Adreça Cami de Sunyer, s/n
Població Alfes
Municipi Alfés
Província Lleida
CP 25161
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 04/10/2006
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat