Les Fonts Terrassa
Adreça Riera de les Arenes - Via FFCC Generalitat
Població Terrassa
Municipi Terrassa
Província Barcelona
CP 08228
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Com arribar
Com arribar
Imatges
       
Més informació
Federació Catalana de Futbol