Mpal. Fogars Selva
Adreça Zona esportiva
Població Fogars Selva
Municipi Fogars de la Selva
Província Barcelona
CP 08945
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 31/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat