Mpal. Masdenverge
Adreça Poliesportiu Municipal
Població Masdenverge
Municipi Masdenverge
Província Tarragona
CP 43878
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 16/01/2013


Data imatge: 16/01/2013
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat