Mpal. Siurana d'Emporda
Adreça del Pont, s/n
Població Siurana d'Emporda
Municipi Siurana
Província Girona
CP 17469
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 12/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat