Els Cossos
Adreça Ctra. Riumors, s/n
Població Fortia
Municipi Fortià
Província Girona
CP 17469
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 05/03/2015


Data imatge: 05/03/2015
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat