Mpal. La Batlloria
Adreça Final Carrer de la Tordera
Població La Batlloria
Municipi Sant Celoni
Província Barcelona
CP 08490
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat