Mpal. Clot de la Mel
Adreça Andrade, 40
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08018
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon 93 266 45 79
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 10/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat