Mpal. L'Arboç
Adreça Mosen Cinto Verdaguer
Població L'Arboç del Penedes
Municipi Arboç, L'
Província Tarragona
CP 43720
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 17/03/2014


Data imatge: 17/03/2014
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat