Mpal. Altafulla
Adreça Cami Pobla
Població Altafulla
Municipi Altafulla
Província Tarragona
CP 43893
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 11/03/2013


Data imatge: 11/03/2013


Data imatge: 11/03/2013


Data imatge: 11/03/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat