Les Palmeres
Adreça D’Alexandre de Riquer (Area olímpica)
Població Terrassa
Municipi Terrassa
Província Barcelona
CP 08225
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 01/05/2008
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat