Pistes Universitaries U.B.
Adreça Avda, Diagonal, 699
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08028
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 24/01/2013


Data imatge: 24/01/2013
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat