Zona esportiva La Muntanyeta
Adreça Zona esportiva "La Muntanyeta"
Població Calella
Municipi Calella
Província Barcelona
CP 08370
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 10/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat