Mpal. Puigdalber
Adreça Afores, s/n
Població Puigdalber
Municipi Puigdàlber
Província Barcelona
CP 08797
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 23/04/2015
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat