Mpal. Sant Joan de Mediona
Adreça Zona Esportiva
Població Sant Joan de Mediona
Municipi Mediona
Província Barcelona
CP 08777
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 18/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat