Mpal. Sant Marti Sarroca
Adreça Zona Esportiva
Població Sant Marti Sarroca
Municipi Sant Martí Sarroca
Província Barcelona
CP 08731
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 09/03/2009


Data imatge: 09/03/2009


Data imatge: 07/08/2013


Data imatge: 04/05/2015


Data imatge: 04/05/2015


Data imatge: 04/05/2015


Data imatge: 04/05/2015


Data imatge: 04/05/2015


Data imatge: 04/05/2015


Data imatge: 04/05/2015
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat