Mpal. Les Garrigues (Calaf)
Adreça Cami de la Fortesa, s/n
Població Calaf
Municipi Calaf
Província Barcelona
CP 08280
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 21/04/2015
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat