Mpal. Carme
Adreça Av. Catalunya
Població Carme
Municipi Carme
Província Barcelona
CP 08787
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 16/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat