Mpal. Can Vinço (La Torre de Cl.)
Adreça Major, s/n
Població La Torre de Claramunt
Municipi Torre de Claramunt, La
Província Barcelona
CP 08789
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 11/02/2013


Data imatge: 11/02/2013


Data imatge: 11/02/2013


Data imatge: 11/02/2013


Data imatge: 11/02/2013
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat