Mpal. Sant Marti de Tous
Adreça Poliesportiu
Població Sant Marti de Tous
Municipi Sant Martí de Tous
Província Barcelona
CP 08712
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 21/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat