Mpal. Trinitat Vella
Adreça Via Barcino, 84-86
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08033
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 01/01/2010


Data imatge: 12/03/2017


Data imatge: 12/03/2017


Data imatge: 12/03/2017


Data imatge: 12/03/2017


Data imatge: 12/03/2017


Data imatge: 12/03/2017


Data imatge: 12/03/2017
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat