Mpal. Santa Maria Corco
Adreça Osona, s/n
Població Santa Maria de Corco
Municipi Santa Maria de Corcó
Província Barcelona
CP 08511
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 16/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat