Mpal. Montesquiu
Adreça C/ Vinyassa, s/n
Població Montesquiu
Municipi Montesquiu
Província Barcelona
CP 08585
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 24/04/2015
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat