Mpal. Llers
Adreça Iglesia, s/n
Població Llers
Municipi Llers
Província Girona
CP 17730
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 11/02/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat