Mpal. de Granollers
Adreça Girona, 54
Població Granollers
Municipi Granollers
Província Barcelona
CP 08400
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon 639 334 178
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 07/09/2008


Data imatge: 29/12/2012


Data imatge: 29/12/2012


Data imatge: 29/12/2012


Data imatge: 26/01/2014


Data imatge: 26/01/2014
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat