Escola Esportiva Brafa
Adreça Artesania, 75
Població Barcelona
Municipi Barcelona
Província Barcelona
CP 08042
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 24/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat