Mpal. Sant Jordi de Cercs
Adreça Barri Sant Jordi (Costat Zona Industrial)
Població Sant Jordi de Cercs
Municipi Cercs
Província Barcelona
CP 08698
Superficie Gespa natural
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 21/01/2013


Data imatge: 21/01/2013
   
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat