Mpal. Can Puiggener
Adreça Escipió, s/n (Can Puiggner)
Població Sabadell
Municipi Sabadell
Província Barcelona
CP 08208
Superficie Gespa artificial
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 15/01/2013
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat