Mpal. Ramon Sicart (Llorenç Penedes)
Adreça Zona Esportiva
Població Llorenç del Penedes
Municipi Llorenç del Penedès
Província Tarragona
CP 43712
Superficie Terra
Llum artificial S
Teléfon
Teléfon
El temps
Imatges


Data imatge: 24/04/2015
     
Més informació
Federació Catalana de Futbol
Secretaria General de l'Esport. GenCat